Terminy i opłata zjazdowa

Zjazd Wiosenny SSPTChem 2020 odbędzie się w dniach 1-5.04.2020 w Ośrodku RYTEBŁOTA RESORT & SPA.

Opłata zjazdowa, która obejmuje:

– zakwaterowanie (od 1 do 5.04.2020)
– pełne wyżywienie (1.04 – kolacja; 2-4.04. – śniadanie, obiad, kolacja; 5.04 – śniadanie)
– materiały konferencyjne
– certyfikat uczestnictwa (tylko autor prezentujący)
– udział w sesjach referatowych i posterowych
– udział w imprezach oraz zabawach integracyjnych

wynosi 550 zł (członkowie PTChem) bądź 650 zł (uczestnicy niezrzeszeni).

Prosimy o dokonanie opłaty zjazdowej w wysokości 550 PLN (członkowie PTChem) bądź 650 PLN (uczestnicy niezrzeszeni) najpóźniej w ciągu 2 tygodni od momentu otrzymania maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, dokonując przelewu na konto:

Bank BGŻ, nr rachunku: 54 2030 0045 1110 0000 0261 6290

Odbiorca: Polskie Towarzystwo Chemiczne ul. Freta 16 00-227 Warszawa

Tytułem: Imię i nazwisko Zjazd Wiosenny SSPTChem 2019 – opłata zjazdowa

Uwaga!
Ostateczny termin nadsyłania abstraktów mija 05.03.2020 r.*

*Abstrakty osób, które nie prześlą streszczeń swoich wystąpień w wyznaczonym terminie, nie będą umieszczone w książce abstraktów oraz nie zostaną uwzględnione w Programie Zjazdu.

Uwaga!
Opłata konferencyjna musi zostać uiszczona w przeciągu dwóch tygodni od daty rejestracji na Zjazd – w przeciwnym wypadku rejestracja zostanie anulowana. O dokonaniu wpłaty należy nas poinformować przesyłając odpowiednie potwierdzenie (wyeksportowane z rachunku bankowego bądź uzyskane z uczelni zlecenie wykonania przelewu podpisane przez osoby mogące zaciągać zobowiązania wobec uczelni)wniesienia opłaty konferencyjnej (wersja pdf) w ciągu dwóch tygodni od dnia rejestracji na adres: ssptchem.zjazdy@gmail.com*.

*Abstrakty osób, które nie prześlą potwierdzenia dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, nie będą umieszczone w książce abstraktów oraz nie zostaną uwzględnione w Programie Zjazdu.

Uwaga!
Rezygnacja z udziału w Zjeździe Wiosennym SSPTChem oraz nieobecność nie uprawniają do otrzymania zwrotu opłaty zjazdowej.

Uwaga!
W przypadku wpłat z „kont prywatnych” faktury VAT wystawiane będą na życzenie. W tym celu skontaktuj się z Biurem PTChem w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty dokonania przelewu.

Do podanej kwoty  należy doliczyć podatek VAT wg stawki 23%, przy czym osoby finansujące udział w konferencji co najmniej w 70% ze środków publicznych, mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT.

Warunkiem uzyskania zwolnienia z podatku VAT jest przesłanie niezwłocznie po dokonaniu płatności oświadczenia w formie elektronicznej na adres: biuro@ptchem.pl o finansowaniu udziału w konferencji ze środków publicznych, podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji. Skan oświadczenia należy też przesłać na adres mailowy: ssptchem.zjazdy@gmail.com.

Wzór oświadczenia można pobrać tutaj.

Oryginał oświadczenia prosimy następnie przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Polskie Towarzystwo Chemiczne
ul. Freta 16
00-227 Warszawa

Kontakt Biuro PTChem (tylko w kwestii faktur)
Polskie Towarzystwo Chemiczne
ul. Freta 16
00-227 Warszawa
biuro@ptchem.pl
tel. (22) 831 13 04

W razie ewentualnych pytań bądź niejasności dotyczących Zjazdu prosimy o kontakt pod adresem ssptchem.zjazdy@gmail.com