Postery

Obowiązujący format posteru: A1 (594mm × 841mm), układ pionowy.

Postery należy umieścić w wyznaczonym przez Organizatora miejscu. Harmonogram sesji posterowych udostępniony zostanie maksymalnie tydzień przed rozpoczęciem Zjazdu.

*Postery osób, nieumieszczone w wyznaczonym miejscu i terminie, nie będą podlegały ocenie przez Komisję, a tym samym nie wezmą udziału w konkursie na Najlepszy Poster zaprezentowany w trakcie Zjazdu Wiosennego SSPTChem 2020. W tym przypadku, Uczestnik nie otrzyma również certyfikatu uczestnictwa czynnego w konferencji. Warunkiem koniecznym otrzymania nagrody jest obecność na oficjalnym zakończeniu konferencji. W przypadku nieobecności autora wyróżnionej pracy Organizatorzy w porozumieniu z Komitetem Naukowym zadecydują  o przyznaniu nagrody innej osobie.