Postery

Postery

Obowiązujący format posteru: A1 (594mm × 841mm), układ pionowy, format PDF.

Postery należy przesłać do Organizatora najpóźniej do 2 września do godziny 20:00 na adres: ssptchem.zjazdy@gmail.com. Postery będą zamieszczone na serwerze Google i będą dostępne przez cały czas trwania konferencji. Każdy z posterów uzyska swój unikalny adres, pod którym będzie można go znaleźć. Ponieważ serwer umożliwia komentowanie fragmentów oraz całych dokumentów zachęcamy do korzystania z tej opcji w celach dyskusji.

Postery nie przesłane w wyznaczonym terminie nie zostaną uwzględnione. W tym przypadku, Uczestnik nie otrzyma również certyfikatu uczestnictwa czynnego w konferencji.