Opłaty

Opłaty

UWAGA! W przypadku nieuiszczenia opłaty zjazdowej w wyznaczonym terminie, zgłoszenie udziału w Zjeździe Zimowym SMPTChem 2021 uznaje się za anulowane.

Prosimy o dokonanie opłaty zjazdowej w wysokości 50 PLN (członkowie PTChem) bądź 100 PLN (uczestnicy niezrzeszeni) najpóźniej w ciągu 1 tygodnia od momentu rejestracji, dokonując przelewu na konto:

Bank BGŻ, nr rachunku: 54 2030 0045 1110 0000 0261 6290
Odbiorca: Polskie Towarzystwo Chemiczne ul. Freta 16 00-227 Warszawa
Tytułem: Imię i nazwisko Zjazd Zimowy SMPTChem 2021 – opłata zjazdowa

Ważne!
W przypadku wpłat z „kont prywatnych” o dokonaniu wpłaty należy nas poinformować przesyłając wiadomość wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty konferencyjnej (format pdf) na adres smptchem.zjazdy@gmail.com najpóźniej w ciągu  1 tygodnia.

Ważne!
W przypadku wpłat z „kont prywatnych” faktury VAT wystawiane będą na życzenie. W tym celu skontaktuj się z Biurem PTChem za pośrednictwem maila: biuro@ptchem.pl w nieprzekraczalnym terminie 1 tygodnia od daty dokonania przelewu. Sekcja Młodych PTChem nie odpowiada za faktury VAT.

Ważne!
Do podanej kwoty należy doliczyć podatek VAT wg stawki 23%, przy czym osoby finansujące udział w konferencji co najmniej w 70% ze środków publicznych, mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT.
– kwota uczestnictwa dla członków PTChem +23% VAT = 61.5 zł
– kwota uczestnictwa dla osób niezrzeszonych +23% VAT = 123 zł

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT jest przesłanie, niezwłocznie po dokonaniu płatności, oświadczenia w formie elektronicznej na adres: biuro@ptchem.pl oraz smptchem.zjazdy@gmail.com o finansowaniu udziału w konferencji ze środków publicznych, podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji

Wzór oświadczenia jest dostępny tutaj.

Oryginał oświadczenia prosimy następnie przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Polskie Towarzystwo Chemiczne
ul. Freta 16
00-227 Warszawa

W razie ewentualnych pytań bądź niejasności dotyczących Zjazdu prosimy o kontakt na adres smptchem.zjazdy@gmail.com