Short com

Krótkie komunikaty ustne

Obowiązujący format prezentacji: pptx, ppt lub pdf.

Komunikaty ustne oraz wykłady plenarne będą przedstawiane na platformie Google Meet. Każdy z uczestników będzie miał możliwość przedstawić swoją prezentację poprzez udostępnienie swojego ekranu. Zalecamy aby w momencie wystąpienia korzystać z możliwie najlepszego łącza oraz zadbać o spokojny przebieg komunikatu. Czas przewidziany na prezentację to 5 minut + 2 minuty dyskusji.

Jeżeli w wyniku zdarzeń losowych nie będzie możliwe udostępnienie ekranu, istnieje możliwość wyświetlenia jej z poziomu Organizatora – nie zwalnia to jednak uczestnika z obowiązku przedstawienia jej ustnie (Organizator jedynie „przerzuca” slajdy lub strony).

 Prezentacje należy przygotować i przesłać do Organizatora najpóźniej do 16 grudnia do godziny 20:00 na adres: ssptchem.zjazdy@gmail.com