Komunikaty

Obowiązujący format prezentacji: ppt lub pptx*.

Prezentacje będzie można wgrać w przerwie przed rozpoczęciem sesji. Czas przeznaczony na prezentację (wraz z dyskusją) to 15 minut.

*Jeśli Uczestnik ma zamiar przygotować pracę w innym formacie (np. pdf) powinien poinformować o tym fakcie Organizatora do dnia 15.03.2020r.