Komitet Organizacyjny

KOMITET ORGANIZACYJNY

mgr Tomasz Kostrzewa (Gdański Uniwersytet Medyczny) – Przewodniczący Sekcji Studenckiej PTChem
mgr Nikola Fajkis (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
mgr Aleksandra Skoczeń (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
mgr Maciej Cieślak (Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk)
inż. Daria Jaworska (Politechnika Łódzka)
mgr Piotr Stasiewicz (Uniwersytet w Białymstoku)
Tomasz Swebocki (Uniwersytet Gdański)
inż. Jordan Sycz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Hubert Szabat (Uniwersytet Warszawski)

mgr inż. Paulina Filipczak (Politechnika Łódzka) – doradca Zarządu SSPTChem
mgr inż. Hanna Zajączkowska (Politechnika Łódzka) – doradca Sekcji
Prof. dr hab. Jacek Lipok (Uniwersytet Opolski) – opiekun Sekcji