Komitet Organizacyjny

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • mgr Aleksandra Skoczeń (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
 • mgr Tomasz Kostrzewa (Gdański Uniwersytet Medyczny) – Przewodniczący Sekcji Młodych PTChem
 • mgr Maciej Cieślak (Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk)
 • mgr inż. Daria Jaworska (Politechnika Łódzka)
 • mgr Nikola Fajkis-Zajączkowska (Collegium Medicum UJ)
 • mgr Piotr Stasiewicz (Uniwersytet w Białymstoku)
 • mgr Tomasz Swebocki (Uniwersytet Gdański)
 • mgr inż. Jordan Sycz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Politechnika Wrocławia)
 • Katarzyna Szafrańska (Collegium Medicum UJ)

 

 • dr inż. Paulina Filipczak (Politechnika Łódzka) – doradca Zarządu SSPTChem
 • mgr inż. Hanna Zajączkowska (Politechnika Łódzka) – doradca Sekcji
 • Prof. dr hab. Jacek Lipok (Uniwersytet Opolski) – opiekun Sekcji