KOMITET NAUKOWY

Prof. dr hab. Izabela Nowak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. dr hab. Michał Daszykowski (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Prof. dr hab. Artur Michalak (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. dr hab. Robert Pietrzak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz (Politechnika Warszawska)
Prof. dr hab. Janusz Ryczkowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
dr hab. Szymon Bocian (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. Dagmara Jacewicz, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
dr hab. inż. Rafał Latajka, prof. PWr (Politechnika Wrocławska)
dr hab. Jacek Lipok, prof. UO (Uniwersytet Opolski)
dr hab. Zbigniew Rogulski (Uniwersytet Warszawski)
dr Iwona Ostolska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
dr Justyna Piechocka (Uniwersytet Łódzki)