Komitet Naukowy

KOMITET NAUKOWY

 • Prof. dr hab. Izabela Nowak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Prezes PTChem
 • Prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz (Politechnika Warszawska)
 • Prof. dr hab. Jacek Lipok (Uniwersytet Opolski)
 • Prof. dr hab. Artur Michalak (Uniwersytet Jagielloński)
 • Prof. dr hab. Robert Pietrzak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Prof. dr hab. Janusz Ryczkowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • Prof. dr hab. Zbigniew Galus (Uniwersytet Łódzki)
 • Dr hab. Szymon Bocian (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Dr hab. Dagmara Jacewicz (Uniwersytet Gdański)
 • Dr hab. Rafał Latajka (Politechnika Wrocławska)
 • Dr hab. Zbigniew Rogulski (Uniwersytet Warszawski)