Komitet Naukowy

KOMITET NAUKOWY

 

 • Prof. dr hab. Izabela Nowak (Prezes PTChem) – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Maciej Goniewicz – Roswell Park Comprehensive Cancer Center
 • Prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz – Politechnika Warszawska
 • Prof. dr hab. Jacek Lipok – Uniwersytet Opolski
 • Prof. dr hab. Krzysztof  Matyjaszewski – Mellon College of Science, Carnegie Mellon University
 • Prof. dr hab. Artur Michalak – Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. dr hab. Jacek Młynarski – Instytut Chemii Organicznej PAN
 • Prof. dr hab. Robert Pietrzak  – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Janusz Ryczkowski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Dr hab. Szymon Bocian – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Dagmara Jacewicz – Uniwersytet Gdański
 • Dr hab. Rafał Latajka – Politechnika Wrocławska