Komitet Naukowy

KOMITET NAUKOWY

 

  • Prof. dr hab. Izabela Nowak (Prezes PTChem) – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz – Politechnika Warszawska
  • Prof. dr hab. Jacek Lipok – Uniwersytet Opolski
  • Prof. dr hab. Artur Michalak – Uniwersytet Jagielloński
  • Prof. dr hab. Robert Pietrzak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Prof. dr hab. Janusz Ryczkowski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  • Dr hab. Szymon Bocian – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Dr hab. Dagmara Jacewicz – Uniwersytet Gdański
  • Dr hab. Rafał Latajka – Politechnika Wrocławska