Formularz rejestracyjny

Informujemy, że pierwszeństwo rejestracji mają członkowie PTChem (aż do wypełnienia limitu miejsc). Mimo to, każdy zainteresowany, również spoza PTChem, ma możliwość rejestracji już teraz.

W celu rejestracji wypełnij poniższy formularz.

Prosimy o podawanie afiliacji w formacie Uczelnia/Wydział/Katedra/

W przypadku zbyt dużej ilości zgłoszonych komunikatów ustnych, Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy uczestnictwa na poster. Preferowane będą prace dotyczące autorskich wyników badań.

Powyższa informacja służy celom statystycznym.