Postery

Postery

UWAGA! NOWY MAIL DO WYSYŁKI KOMUNIKATÓW POSTEROWYCH!

Obowiązujący format posteru: A1 (594×841 mm) lub B1 (707×1000 mm). układ pionowy, format PDF.

Postery należy przesłać do Organizatora najpóźniej do 7 grudnia do godziny 20:00 na adres: komunikaty.smptchem.zjazdy@gmail.com. Mail należy zatytułować w następujący sposób: [POSTER]imię_nazwisko

Ważne!
Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do zwrotu posteru do nadawcy, jeżeli komunikat zostanie stworzony w rażąco niedbały i/lub niemerytoryczny sposób. W takim wypadku autor ma 24 godziny na naniesienie poprawek i odesłanie go z powrotem. W przypadku nie naniesienia poprawek, czynne uczestnictwo w konferencji zostanie zamienione na bierne (bez komunikatu oraz abstraktu)

Wzór posteru dostępny jest tutaj.

Ważne!
Powyższy wzór posteru jest jedynie propozycją – Uczestnik ma prawo sam zaprojektować swój poster bez konieczności wykorzystywania w/w wzoru.