Shortcom

Krótkie komunikaty ustne

UWAGA! NOWY MAIL DO WYSYŁKI KOMUNIKATÓW POSTEROWYCH I SHORTCOM!

Obowiązujący format prezentacji: pptx, ppt lub pdf.

Komunikaty ustne oraz wykłady plenarne będą przedstawiane na platformie Google Meet. Każdy z uczestników będzie miał możliwość przedstawienia swojej prezentacji poprzez udostępnienie swojego ekranu. Zalecamy, aby w momencie wystąpienia korzystać z możliwie najlepszego łącza oraz zadbać o spokojny przebieg komunikatu. Czas przewidziany na prezentację to 7 minut + 3 minuty dyskusji.

Jeżeli w wyniku zdarzeń losowych nie będzie możliwe udostępnienie ekranu, istnieje możliwość wyświetlenia jej z poziomu Organizatora – nie zwalnia to jednak uczestnika z obowiązku przedstawienia jej ustnie (Organizator jedynie „przerzuca” slajdy lub strony).

Prezentacje należy przesłać do Organizatora najpóźniej do 17 maja do godziny 20:00 na adres: komunikaty.ssptchem.zjazdy@gmail.com. Mail należy zatytułować w następujący sposób: [PREZENTACJA]imię_nazwisko. Prezentację prosimy zatytułować w następujący sposób: nazwisko_imię.pptx/pptx/pdf.