Formy prezentacji

Formy prezentacji

Każdy uczestnik Konferencji ma możliwość prezentacji swojego tematu w formie krótkiego komunikatu ustnego (shortcom) w formie zdalnej lub e-posteru, którego ostateczny tytuł należy podać w formularzu rejestracyjnym*. Prezentacja komunikatów ustnych odbędzie się na platformie Google Meet, zaś e-postery zostaną umieszczone na naszych serwerach. Do dyskusji w trakcie sesji e-posterowej zapraszamy w tym roku na aplikację Wonder.

Osoby, które zapiszą się po wypełnieniu limitu miejsc mają możliwość przedstawienia e-posteru.

Członkom PTChem przysługuje pierszeństwo rejestracji.

Szczegóły dot. dostępu do poszczególnych platform zostaną udostępnione Państwu mailem na kilka dni przed rozpoczęciem konferencji.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedno wystąpienie.

Językiem obowiązującym na konferencji jest język polski oraz angielski.

*W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszonych komunikatów, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany formy uczestnictwa na bierny. Preferowane będą wystąpienia dotyczące badań własnych autora.