Formy prezentacji

Formy prezentacji

Każdy uczestnik Konferencji ma możliwość prezentacji swojego tematu w formie krótkiego komunikatu ustnego (short com), w formie zdalnej, którego ostateczny tytuł należy podać w formularzu rejestracyjnym*. Prezentacja komunikatów ustnych odbędzie się na platformie Google Meet.

 

Osoby, które zapisały się po wypełnieniu limitu miejsc mają możliwość przedstawienia posteru.

 

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedno wystąpienie.

Językiem obowiązującym na konferencji jest język polski oraz angielski.

*W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszonych komunikatów ustnych, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany formy uczestnictwa na bierny. Preferowane będą wystąpienia dotyczące badań własnych autora.