Formy prezentacji

Każdy uczestnik Zjazdu ma możliwość prezentacji swojego tematu w formie komunikatu ustnego lub plakatu, którego ostateczny tytuł należy podać w formularzu rejestracyjnym*.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedno wystąpienie.

Językiem obowiązującym na konferencji jest język polski lub angielski.

*W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszonych komunikatów ustnych, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany formy prezentacji na poster. Preferowane będą wystąpienia dotyczące badań własnych autora.