Formy prezentacji

Formy prezentacji

Każdy uczestnik Konferencji ma możliwość prezentacji swojego tematu w formie komunikatu ustnego lub plakatu (forma online), którego ostateczny tytuł należy podać w formularzu rejestracyjnym*. Prezentacja komunikatów ustnych odbędzie się na platformie Google Meet, zaś posterów na serwerach Google.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedno wystąpienie.

Językiem obowiązującym na konferencji jest język polski lub angielski.

*W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszonych komunikatów ustnych, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany formy prezentacji na poster. Preferowane będą wystąpienia dotyczące badań własnych autora.