FAQ

W kwestii faktur należy kontaktować się z biurem Polskiego Towarzystwa Chemicznego: Polskie Towarzystwo Chemiczne adres: ul. Freta 16, 00-227 Warszawa mail: biuro@ptchem.pl tel.: (22) 831 13 04

W przypadku opłaty pochodzącej ze środków prywatnych do opłaty konferencyjnej należy doliczyć podatek VAT (w wysokości 23%). Np.: W przypadku Zjazdu Zimowego: Uczestnicy zrzeszeni w PTChem 61,50 zł, Uczestnicy niezrzeszeni w PTChem 123,00 zł. W przypadku Zjazdu Wiosennego: Uczestnicy zrzeszeni w PTChem 676,50 zł, Uczestnicy niezrzeszeni w PTChem 799,50 zł Wysokości powyższych opłat konferencyjnch są jedynie przykładem.

O tym fakcie należy nas poinformować mailowo, przesyłając na adres smptchem.zjazdy@gmail.com skan podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji oświadczenia o zwolnieniu z podatku VAT. Oryginał oświadczenia prosimy następnie przesłać pocztą tradycyjną na adres Polskiego Towarzystwo Chemicznego.

Potwierdzenie przelewu oraz w przypadku finansowania konferencji w co najmniej 70% ze środków publicznych skan podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji oświadczenia o zwolnieniu z podatku VAT. Oświadczenie dotyczące zbliżającego się zjazdu będzie udostępniane na stronie internetowej zjazdu. Oryginał oświadczenia prosimy następnie przesłać pocztą tradycyjną na adres Polskiego Towarzystwo Chemicznego. Skan oświadczenia należy też przesłać na adres mailowy: smptchem.zjazdy@gmail.com.

W kwestii wydłużenia czasu na dokonanie płatności należy kontaktować się mailowo pod adresem mailowym smptchem.zjazdy@gmail.com. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na wydłużenie czasu na dokonanie płatności.

Tak, ale tylko na listę rezerwową i o ile rejestracja nie zakończyła się. Może się jednak zdarzyć, że zostanie otwarta dodatkowa rejestracja lub w przypadku bardzo dużego zainteresowania zostanie zaproponowana inna forma uczestnictwa.

Tydzień od dnia otrzymania e-maila potwierdzającego przyjęcie rejestracji.

Zgodnie z informacją na stronie internetowej zjazdu www.ssptchemzjazdy.ptchem.pl

Informacje dotyczące składek członkowskich PTChem posiada Sekretarz Oddziału PTChem, do którego jest się zapisanym lub biuro Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Ponadto, informacje na ten temat znjadują się na stronie www.ptchem.pl oraz www.ssptchem.pl.

Informacje dotyczące numeru karty członkowskiej posiada Sekretarz Oddziału PTChem, do którego jest się zapisanym oraz biuro Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Informacje na temat dostępnę są pod linkiem. Należy pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na tutaj. Pamiętaj, że musisz zdobyć podpisy trzech członków wprowadzających. O decyzji przyjęcia zostaniesz poinformowany drogą pocztową. Po przyjęciu w poczet członków PTChem pamiętaj o składkach członkowskich.

Nie. Tylko członkowie PTChem, którzy zostali przyjęci w poczet członków PTChem oraz regularnie opłacają członkostwo mogą skorzystać z obniżonej opłaty konferencyjnej.

Nie. Podanie numeru karty jest konieczne do zweryfikowania członkostwa w PTChem.

Plik z szablonem do wypełnienia znajduje się na stronie www.ssptchemzjazdy.ptchem.pl

W przypadku e-Zjazdów oraz innych konferencji online przewidziane są różne rodzjae wystąpień - zachęcamy do śledzenia komunikatów na Facebooku oraz stronie Zjazdowej. Podczas Zjazdu Zimowego SSPTChem możliwe jest zarejestrowanie się na konferencję jako uczestnik bierny (nieprezentujący) lub czynny (prezentujący). Możliwe jest jednak przedstawienie tylko komunikatu w formie plakatu. Tylko laureaci zwycięskich posterów ze Zjazdu Wiosennego poprzedzającego Zjazd Zimowy SSPTChem lub wyłonieni w drodze konkursu rozstrzygniętego przez Komitet Naukowy zarejestrowani uczestnicy, którzy opłacili uczestnictwo mogą wygłosić komunikat ustny. Podczas Zjazdu Wiosennego SSPTChem możliwe jest zarejestrowanie się na konferencję jako uczestnik bierny (nieprezentujący) oraz czynny (prezentujący). Możliwe jest przedstawienie zarówno komunikatu ustnego lub posterowego. W przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń komunikatów ustnych, Komitet Naukowy zastrzega możliwość zmiany formy wystąpienia z ustnej na posterową.

Monografia SSPTChem wydawana jest rokrocznie, w okresie wiosennym.

Tak. W przypadku nieobecności nie zostanie wydany certyfikat uczestnictwa w Zjeździe.

Tak. Książki abstraktów w wersji elektronicznej są udostępne są na stronie internetowej ssptchem.pl. Jednak z racji na prewencję kradzieży danych są dostępne tylko ostatnie wydania.

Tak. Monografie w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej ssptchem.pl w zakładce „Kwadrans dla Chemii”.

Niestety nie. Podczas Zjazdów stacjonarnych do wyboru są dania wegetariańskie, wegańskie oraz mięsne.

Tytuł wystąpienia można znaleźć w meilu potwierdzającym rejestrację (po jego otrzymaniu).