Category: Młody Naukowiec

dr Iwona Ostolska

Od początku kariery akademickiej jest związana z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W 2017 r.

Read More

dr Justyna Piechocka

Dr Justyna Piechocka zatrudniona jest na stanowisku adiunkta w Katedrze Chemii Środowiska na Wydziale Chemii

Read More