Category: IOKO

Maciej Zaranek

Dr Maciej Zaranek ukończył chemię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, po czym swoją

Read More

Jacek Młynarski

Profesor Jacek Młynarski ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w roku 1995. W

Read More

Jacek Kolanowski

Dr Jacek Kolanowski studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, następnie rozpoczął swoją zagraniczną

Read More

Maciej Goniewicz

Prof. Maciej Goniewicz uzyskał stopień magistra farmacji oraz doktora w dziedzinie toksykologii i farmakologii na Śląskim

Read More

Joanna Drzeżdżon

Dr Joanna Drzeżdżon ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie. W

Read More

Krzysztof Matyjaszewski

Krzysztof Matyjaszewski to jeden z czołowych badaczy i pedagogów w dziedzinie chemii polimerów na świecie.

Read More