Category: e-ZW 21

Izabela Nowak

KPraca po chemii może wiązać się z działalnością naukową na uczelni, ale miejsca pracy gwarantuje

Read More

Magdalena Śniadecka

Mjr dr Magdalena Śniadecka jest absolwentką Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia doktoranckie ukończyła na

Read More

Szymon Kowalski

Doktor Szymon Kowalski jest absolwentem Politechniki Gdańskiej na kierunku biotechnologia. Od 2011 roku był członkiem

Read More

Justyna Piechocka

Dr Justyna Piechocka zatrudniona jest na stanowisku adiunkta w Katedrze Chemii Środowiska na Wydziale Chemii

Read More

Zbigniew Rogulski

Dr hab. Zbigniew Rogulski jest związany z Uniwersytetem Warszawskim od 1995 roku. Tu studiował i

Read More

Rafał Latajka

Dr hab. Rafał Latajka, prof. uczelni urodził się 24 stycznia 1972 roku we Wrocławiu. Studia chemiczne

Read More