Category: e-ZW 21 2

Izabela Nowak

KPraca po chemii może wiązać się z działalnością naukową na uczelni, ale miejsca pracy gwarantuje

Read More

Magdalena Śniadecka

Mjr dr Magdalena Śniadecka jest absolwentką Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia doktoranckie ukończyła na

Read More

Justyna Piechocka

Dr Justyna Piechocka zatrudniona jest na stanowisku adiunkta w Katedrze Chemii Środowiska na Wydziale Chemii

Read More