Szymon Kowalski

Gdański Uniwersytet Medyczny

Doktor Szymon Kowalski jest absolwentem Politechniki Gdańskiej na kierunku biotechnologia. Od 2011 roku był członkiem Koła Studentów Biotechnologii przy Katedrze Mikrobiologii pod kierunkiem prof. Józefa Kur a rok później dołączył do Akademickiego Stowarzyszenia Studentów Biotechnologii (ASSB) zrzeszającego studentów z całej Polski gdzie przez wiele lat pełnił funkcję prezesa. W 2015 roku rozpoczął studia doktoranckie w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego pod kierunkiem prof. Iwony Inkielewicz-Stępniak, które ukończył w 2020 roku z wyróżnieniem. Oprócz badań związanych bezpośrednio z pracą doktorską obejmujących aktywność cytotoksyczną kompleksów oksowanadu wobec komórek nowotworowych trzustki, uczestniczył w dodatkowych projektach naukowych obejmujących poszukiwanie nowych związków aktywnych będących inhibitorami cholinoesteraz a także badań dotyczących określenia mechanizmów cytotoksycznego działania nanocząstek. Uzyskane wyniki prezentował na 3 narodowych i 2 międzynarodowych Konferencjach naukowych. Uzyskał dwukrotnie Naukową Nagrodę Zespołową II-go stopnia przyznaną przez Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2018 roku odbył trzymiesięczny staż badawczy pod kierunkiem Profesora Christiana Pilarsky’ego na Uniwersytecie Klinicznym w Erlangen w Niemczech.

Od października 2019 roku dr Kowalski był zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie adiunkt naukowo-dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii Farmaceutycznej. Jest współwykonawcą projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki a także grantu europejskiego: MARIE SKŁODOWSKA- CURIE ACTIONS Innovative Training Networks (ITN). Współautor 10 publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej w tym 6 prac oryginalnych (łączna wartość IF=27,556). Jest również autorem rozdziału w książce. Łączna uzyskana wartość punktacji ministerialnej wynosi 780.

Zainteresowania naukowe doktoranta skupiają się na biologii nowotworów oraz farmakologii molekularnej i komórkowej. Czas wolny spędza w sposób aktywny, jeżdżąc na rowerze bądź biegając. Lubi czytać książki w szczególności kryminały i thrillery psychologiczne oraz literaturę faktu. Miłośnik historii wojen.

Tytuł wykładu: „POTENCJAŁ TERAPEUTYCZNY SYNTETYCZNYCH KOMPLEKSÓW WANADU W TERAPII NOWOTWORU TRZUSTKI”