Krzysztof Matyjaszewski

Mellon College of Science, Carnegie Mellon University

Krzysztof Matyjaszewski to jeden z czołowych badaczy i pedagogów w dziedzinie chemii polimerów na świecie. Urodzony w Polsce i tutaj również obronił doktorat, następnie wyruszył w świat – pracował na Uniwersytecie na Florydzie, Uniwersytecie Paryskim i ostatecznie w roku 1985 dołączył do Carnegie Mellon w Pittsburghu, gdzie założył i obecnie kieruje Centrum Inżynierii Makromolekularnej. Utworzył konsorcjum badawcze z różnymi korporacjami przemysłowymi, aby poszerzyć wiedzę na temat kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej, w tym ATRP, aby przyspieszyć transfer tej technologii do różnych zastosowań komercyjnych. Prof. Matyjaszewski jest współwynalazcą 62 opatentowanych technologii w USA, posiada 154 patenty międzynarodowe i ma 36 wniosków patentowych oczekujących na zatwierdzenie. Prof. Matyjaszewski otrzymał ogromną liczbę nagród za swoją pracę (Jego prace były cytowane w literaturze naukowej ponad 150 000 razy, co czyni go jednym z najczęściej cytowanych chemików na świecie). Na podstawie liczby cytowań w bazie danych Instytutu Filadelfijskiego Matyjaszewski typowany był w 2008 przez naukowy serwis Thomson Reuters jako poważny kandydat do Nagrody Nobla w dziedzinie chemii.

Profesor wygłosi anglojęzyczny wykład pt. „Macromolecular Engineering by Taming Free Radicals”.