dr inż. Mirosław Danch

ABL&E JASCO

Dr inż. Mirosław Danch – absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej. W 1996 roku wykonał pracę magisterską „Badania w skali wielkolaboratoryjnej nad wykorzystaniem złoża katalizatora i ciepła procesu utleniającego sprzęgania metanu” pod kierunkiem prof. Mariana Taniewskiego. W 2002 roku obronił pracę doktorską „Badania nad syntezą i wybranymi właściwościami nowych oligonadtlenków alkilowych” pod kierunkiem prof. Jana Zawadiaka.
Od prawie 20 lat pracuje w obszarze consultingowo-marketingowym branży laboratoryjnej. Swoją karierę zawodową zaczynał w firmie „POCH S.A.” jako product manager, zastępca głównego specjalisty ds. Marketingu Strategicznego, Rozwoju i Wdrożeń, a następnie kierował działem marketingu odczynników chemicznych jako Business Developement Manager. W latach 2007-2010 pracował w charakterze Redaktora Naczelnego czasopism: „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski” i „Ekologia Przemysłowa”, której był pomysłodawcą i założycielem. Od 2010 roku (z kilkumiesięczna przerwą na „przygodę” z branżą farb i lakierów) do dzisiaj jest specjalistą do spraw produktów w firmie ABL&E JASCO Polska sp z o.o. Poza aktywnością zawodową, Mirosław Danch zajmuje się działalnością popularyzującą naukę (jest pomysłodawcą m.in. projektu naukowo-artystycznego „Gwiezdny Pokój” – stworzonego we współpracy z Planetarium Śląskim). Prowadzi facebookowy fanpage dla entuzjastów nauk o Ziemi – „Południk 19E”. Jego pasją są podróże dalekie i bliskie, a także poznawanie świata w skali od mikro (mechanika kwantowa) do makro (kosmologia). Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego (Sekcji Fizykochemii Związków Organicznych), Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, momentami krótkofalowiec – znak wywoławczy SQ9RNZ, w porywach żeglarz (jachtowy z patentem).

Od analizy chemicznej do analizy rynkowej to jest o transmutacjach chemików w handlowców i vice versa

Wiedza specjalistyczna, którą zdobywamy w czasie studiów nie jest z pewnością „wiedzą graniczną”, ponad którą nie ma potrzeby się wznosić. Oczywiście, pewne predyspozycje (uzdolnienia, talenty) pozwalają na rozwinięcie aktywności i osiągnięcie mniej lub bardziej spektakularnych sukcesów w różnych dziedzinach aktywności zawodowej. Są jednak pewne pułapki, których poznanie pozwoli na mniej bolesną konfrontację z rzeczywistością zawodową.

W trakcie kilkudziesięciominutowego wykładu spróbujemy przyjrzeć się pracy chemika-handlowca „od kuchni”. Przy okazji – niejako mimochodem – poznają państwo podstawy i praktyczne zastosowania techniki SPR – Rezonansu Plazmonów Powierzchniowych (Surface Plasmon Resonance).