Magdalena Śniadecka

Mjr dr Magdalena Śniadecka jest absolwentką Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia doktoranckie ukończyła na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, uzyskując stopień doktora w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie. Od 2014 roku jest zaangażowana w kolejne zestawy Sił Odpowiedzi NATO w ramach Grupy Zadaniowej Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia. W latach 2020-21 pełniła służbę w Afganistanie w trakcie XII zmiany PKW RSM. Aktualnie zajmuje stanowisko specjalisty w Zarządzie Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia DG RSZ.

Tytuł wykładu: „GRUPA ZADANIOWA OBRONY PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA – WIELONARODOWA ZDOLNOŚĆ OBRONNA ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO”