Maciej Goniewicz

Roswell Park Comprehensive Cancer Center

Prof. Maciej Goniewicz uzyskał stopień magistra farmacji oraz doktora w dziedzinie toksykologii i farmakologii na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Ukończył staże podoktoranckie na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Francisco oraz Queen Mary University w Londonie. Od 2013 roku pracuje na Wydziale Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii w Buffalo. Pełni tam także funkcję dyrektora „Nicotine and Tobacco Product Assessment Resource (NicoTAR)”, jednego z niewielu niezależnych laboratoriów testujących produkty tytoniowe. Prof. Goniewicz jest ekspertem w dziedzinie ryzyka zdrowotnego związanego z paleniem tytoniu oraz inhalowaniem nowatorskich wyrobów nikotynowych, w szczególności elektronicznych papierosów. Jego badania dotyczą identyfikacji i pomiaru stężeń toksycznych substancji emitowanych z produktów tytoniowych oraz oceny toksykologicznej tych produktów. Prof. Goniewicz jest notowany w rankingach najczęściej cytowanych naukowców. Jest też konsultantem Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA), Komisji Europejskiej, Brytyjskiej Agencji Leków i Produktów Leczniczych (MHRA), Ministerstwa Zdrowia Kanady, oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

 

Pan Profesor wygłosi wykład: „Nie tylko nikotyna, czyli chemia elektronicznych papierosów”