Jacek Kolanowski

ICHB PAN

Dr Jacek Kolanowski studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, następnie rozpoczął swoją zagraniczną karierę naukową – w 2013 roku uzyskał stopień doktora chemii w ENS Lyon we Francji, następnie pracował na dwóch stażach podoktorskich w Sydney w Australii. Teraz z powrotem w Poznaniu, w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk buduje własną grupę badawczą i globalną sieć współpracowników. Prowadzi Zakład „Sondy Molekularne i Proleki”, który zajmuje się najnowocześniejszymi badaniami z pogranicza chemii, biologii komórkowej i czujników molekularnych, podczas których projektuje, syntezuje i stosuje unikalne narzędzia chemiczne do badania biochemii i oddziaływań molekularnych w komórkach i zwierzętach. Doktor Kolanowski jest również kierownikiem Centrum Wysokoprzepustowych Badań Przesiewowych, które zapewnia ekspertyzę i infrastrukturę do identyfikacji, optymalizacji i walidacji biologicznie aktywnych małych cząsteczek. Pasjonuje się interdyscyplinarnymi badaniami chemicznymi, łączeniem światowej społeczności obrazowania molekularnego i biologii chemicznej, zasięgiem naukowym i rozpowszechnianiem wśród opinii publicznej.

Pan Doktor wygłosi wykład pt. „Dual-analyte responsive probes for studying biochemical analytes: application in drug discovery and fluorescent nanoscopy”.