SSPTChem nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych posterów. Wszelkie prawa autorskie należą do autorów wystąpień.

SEKCJA CHEMII ANALITYCZNEJ I ŚRODOWISKA

Mateusz Borkowski

„Zastosowanie skanowania potencjałem w detekcji elektrochemicznej w FIA i HPLC”

 

Justyna Czubińska

„Opracowanie chromatograficznej metody oznaczania kwasów tłuszczowych w próbkach mleka”

 

Robert Karpiński

„Electrochemical determination of phenylethylamine in milk samples”

 

Magdalena Ruszczyńska

„Właściwości antyoksydacyjne win”

 

Patryk Wójcik

„Przegląd metod badania właściwości antyoksydacyjnych”

 

SEKCJA INTERDYSCYPLINARNA

Maciej Chwaściński

„Zastosowanie promieniowania w neutralizacji działania mykotoksyn, czyli o postępach w badaniach nad neutralizacją działania zearalenonu”

 

Wiktoria Frącz

„Neutralizacja najbardziej toksycznych z mykotoksyn – Aflatoksyny B1 i fumonizyny B1”

 

Anna Kiczor

„Otrzymywanie koloidalnych kropek kwantowych w ciężkich rozpuszczalnikach organicznych”

 

Krzysztof Matuszek

„Miękka robotyka, czyli jak chemia może zastępować elektronikę”

 

Ewa Topyła

„Sorpcja izotopów promieniotwórczych z roztworów wodnych na sorbentach hydrożelowych”