SSPTChem nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych posterów. Wszelkie prawa autorskie należą do autorów wystąpień.

SEKCJA BIOTECHNOLOGII

Oktawia Korcz

„Biotransformacje alfa-jononu”

 

Weronika Pilis

„Przeciwbakteryjne właściwości mikroalgalnych związków polifenolowych”

 

Paulina Piwowarczyk

„Biotransformacje b-jononu z wykorzystaniem grzybów strzępkowych”

 

SEKCJA CHEMII MEDYCZNEJ I LEKÓW

Aleksandra Makiej

„The effect of selected antibiotics on bacterial membranes”

 

Aleksandra Skoczeń

„Laktony seskwiterpenowe w formulacjach kosmetycznych”

 

Wiktoria Wnętkowska

„Uzależnienie od nikotyny – mechanizm działania i perspektywy leczenia”

 

SEKCJA CHEMII ORGANICZNEJ I SUPRAMOLEKULARNEJ

Anna Czombik

„Era żelaza – kompleksy żelaza z achiralnymi ligandami jako efektywne katalizatory reakcji aminowania niezaktywowanego wiązania C-H oraz asymetrycznej reakcji Cannizzaro”

 

Karolina Jeżak

„Asymetryczna addycja dietylocynku do aldehydów katalizowana terpenowymi amino alkoholami”

 

Daria Łuczak

„Wykorzystanie zielonej chemii w syntezie N-acylopirazoli”

 

Katarzyna Szafrańska

„„Organiczna woda”, czyli imidazol i jego właściwości (oraz jak sobie z nimi radzić)”

 

Adrian Warcholiński

„Synteza chiralnych soli dialkoksyimidazoliowych jako potencjalnych prekursorów karbenów nukleofilowych (NHCs)”

 

Damian Zarzecki

„Steroidowe rotory molekularne”