SSPTChem nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych posterów. Wszelkie prawa autorskie należą do autorów wystąpień.

SEKCJA CHEMII POLIMERÓW ORAZ PRZEMYSŁOWEJ

Marta Chrószcz

„Monomery uretanowo-dimetakrylanowe z czwartorzędowymi grupami amoniowymi do zastosowań w matrycach stomatologicznych kompozytowych materiałów rekonstrukcyjnych”

 

Izabela Kurowska

„Glicerydowe czynniki kontroli polimeryzacji do otrzymywania polimerów termowrażliwych”

 

Dawid Nastula

„Badania elektrochemiczne i spektroskopowe pochodnych s-tetrazyn do zastosowań w optoelektronice”

 

Dawid Szymczuk

„Cząstki magnetyczne sfunkcjonalizowane powłokami polimerowymi zawierającymi pochodne cholesterolu”

SEKCJA CHEMII MATERIAŁÓW

Mateusz Adam Baluk

„Post-syntetyczne metody funkcjonalizacji szkieletów metaloorganicznych”

 

Magdalena Gwóźdź

„Sole kwasu fitowego – charakterystyka, właściwości i zastosowanie w syntezie materiałów węglowych”

 

Paweł Stando

„Wytwarzanie kompozytów z nanorurek węglowych oraz polianiliny za pomocą metod elektrochemicznych”


SEKCJA CHEMII FIZYCZNEJ I TEORETYCZNEJ

Dominika Kaczmarczyk

„Struktura molekularna i własności spektroskopowe wybranej pochodnej z grupy 1,3,4-tiadiazoli – badania teoretyczne oparte na teorii funkcjonałów gęstości”

 

Martyna Nawrot

„Synteza kryształów soli dwusiarczków z pochodnych tiopirydyn w reakcji utleniania grupy tiolowej”

 

Adrian Olszewski

„Synteza oraz rentgenowska analiza strukturalna ko-kryształów pochodnych pirazyny”

 

Aleksandra Orlef

„Czy chemia obliczeniowa może pomóc zatrzymać epidemię wirusa Zika?”

 

Joanna Strzelec

„W krainie zimnych atomów – kondensat Bosego-Einsteina”