Abstrakty

Abstrakty

Abstrakty należy przygotować zgodnie z zamieszczonym szablonem.

Jeśli nadesłane streszczenie będzie odbiegało od wzorca, nie będzie ono przyjęte i zostanie zwrócone autorowi pracy. Zachęcamy do sprawdzenia poprawnie zredagowanego abstraktu.

Abstrakty prosimy nazwać według schematu: nazwisko_imię.docx oraz przesłać na adres ssptchem.zjazdy@gmail.com w temacie wiadomości wpisując: eZZ_2020_nazwisko_imię

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów mija 30.11.2020*.

*Abstrakty osób, które nie prześlą streszczeń swoich wystąpień w wyznaczonym terminie, nie będą umieszczone w książce abstraktów.