Abstrakty

Abstrakty należy przygotować zgodnie z zamieszczonym szablonem.

Jeśli nadesłane streszczenie będzie odbiegało od wzorca, nie będzie ono przyjęte i zostanie zwrócone autorowi pracy. Zachęcamy do sprawdzenia poprawnie zredagowanego abstraktu. W razie niejasności zachęcamy do odwiedzenia zakładki „FAQ”.

Abstrakty prosimy nazwać według schematu: nazwisko_imię.docx oraz przesłać na adres ssptchem.zjazdy@gmail.com w temacie wiadomości wpisując: Zjazd_Wiosenny_2020_poster/komunikat_nazwisko_imię

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów mija 05.03.2020*.

*Abstrakty osób, które nie prześlą streszczeń swoich wystąpień w wyznaczonym terminie, nie będą umieszczone w książce abstraktów oraz nie zostaną uwzględnione w Programie Zjazdu.