Abstrakty

Abstrakty

UWAGA! NOWY WZÓR ABSTRAKTÓW!
UWAGA! NOWY MAIL DO WYSYŁKI ABSTRAKTÓW!

Abstrakty należy przygotować zgodnie z zamieszczonym szablonem.

Jeśli nadesłane streszczenie będzie odbiegało od wzorca, nie będzie ono przyjęte i zostanie zwrócone autorowi pracy. Zachęcamy do sprawdzenia poprawnie zredagowanego abstraktu.

Abstrakty prosimy nazwać według schematu: nazwisko_imię.docx oraz przesłać na adres abstrakty.smptchem.zjazdy@gmail.com w temacie wiadomości wpisując: [ABSTRAKT]nazwisko_imię.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów mija 21.11.2021*.

*Abstrakty osób, które nie prześlą streszczeń swoich wystąpień w wyznaczonym terminie, nie będą umieszczone w książce abstraktów.