e-Zjazd Wiosenny SSPTChem!

E-Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego odbył się w dniach 27-29 maja.

 

W konferencji corocznie biorą udział najzdolniejsi studenci i doktoranci, przedstawiciele większości Polskich uczelni wyższych. Dotychczas Zjazdy SSPTChem cieszyły się ogromnym zainteresowaniem młodych naukowców. Konferencja ta stanowi okazję do wspólnego spotkania, podzielenia się wiedzą i dyskusji na temat działań organizacji w przyszłości. Podczas Konferencji studenci i doktoranci prezentują wyniki swoich badań w formie komunikatów ustnych oraz plakatów. W trakcie konferencji mają także miejsce spotkania z zaproszonymi gośćmi wywodzącymi się ze świata przemysłu – przedstawicielami firm, a także instytucji lub organizacji pożytku publicznego

 

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia ogólnochemiczne, jak również te z pogranicza chemii i biologii, medycyny, technologii chemicznej, fizyki oraz nanotechnologii. W konferencji corocznie biorą udział najzdolniejsi studenci i doktoranci, przedstawiciele większości Polskich uczelni wyższych. Jest to również okazja do wspólnego spotkania online, podzielenia się wiedzą i dyskusji na temat działań organizacji w przyszłości.

 

W trakcie konferencji miały także miejsce spotkania z zaproszonymi gośćmi wywodzącymi się ze świata przemysłu – przedstawicielami firm, a także instytucji lub organizacji pożytku publicznego.

 

Konferencja ma także na celu umożliwienie studentom nawiązania kontaktów naukowych poprzez udział w referatach zaproszonych znanych, polskich chemików.
Spotkanie tak licznego grona młodych chemików jest okazją do większej konsolidacji środowiska, nawiązania kontaktów naukowych i do wzajemnych inspiracji.

 

W tym roku, w związku z trwającą pandemią, zaprosiliśmy Państwa na odświeżoną, dedykowaną platformę Google Meet. W tym roku ponownie ograniczyliśmy również znacząco ilość miejsc, aby zapewnić kameralny charakter konferencji.

  • MIEJSCEOnline
  • DATA27-29.05.2020
  • Liczba uczestnikówPONAD 120

Wykładowcy poprzedniej edycji Zjazdu

Justyna Piechocka

Uniwersytet Łódzki

Izabela Nowak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Rafał Latajka

Politechnika Wrocławska

Szymon Kowalski

Gdański Uniwersytet Medyczny

Zbigniew Rogulski

Uniwersytet Warszawski

Partnerzy poprzedniej edycji Zjazdu

Slider

Partonat poprzedniej edycji Zjazdu

Slider