e-Zjazd Wiosenny SSPTChem!

W dniach 27-29 maja 2021 roku odbył się e-Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W Konferencji wzięło udział 112 uczestników, z licznych ośrodków akademickich w Polsce. Przedstawiono 77 komunikatów z badań własnych, 24 postery z badań własnych oraz 11 postery popularnonaukowe.

Podczas e-Zjazdu Wiosennego SSPTChem mieliśmy okazję wysłuchać 6 wykładów zaproszonych gości:

 • Dr hab. Rafał Latajka, Prof. PWr (Politechnika Wrocławska) ,,Badania korelacji struktury i anktywności czyli o związku chemii teoretycznej z eksperymentem”
 • Dr Justyna Piechocka (Uniwersytet Łódzki) ,,Zastosowanie chromatografii w analityce śliny w kontekście oznaczania wybranych związków siarki”
 • Dr hab. Zbigniew Rogulski (Uniwersytet Warszawski) ,, Promieniowanie jonizujące na pograniczu nauk”
 • Dr inż. Szymon Kowalski (Gdański Uniwersytet Medyczny) ,,Potencjał terapeutyczny syntetycznych kompleksów wanadu w terapii nowotworu trzustki”
 • Prof. dr hab. Izabela Nowak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) ,,Perspektywy pracy dla chemika”
 • Mjr dr Magdalena Śniadecka (Zarząd Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia) ,,Grupa Zadaniowa Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia – wielozadaniowa zdolność obronna Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego”

W skład Komitetu Naukowego weszli:

 • Prof. dr hab. Izabela Nowak (Prezes PTChem) – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz – Politechnika Warszawska
 • Prof. dr hab. Jacek Lipok – Uniwersytet Opolski
 • Prof. dr hab. Artur Michalak – Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. dr hab. Robert Pietrzak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Janusz Ryczkowski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Prof. dr hab. Zbigniew Galus – Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. Szymon Bocian – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Dagmara Jacewicz – Uniwersytet Gdański
 • Dr hab. Rafał Latajka – Politechnika Wrocławska
 • Dr hab. Zbigniew Rogulski – Uniwersytet Warszawski

Podczas tegorocznego e-Zjazdu Wiosennego wyłoniliśmy autorów najlepszych prezentacji ustnych. Nagrody otrzymali:

 • Marta Czaplicka (Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk) za wygłoszenie prezentacji pt.: „Salivary glands analyzed by Raman spectroscopy and surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS): Towards development of the nowel tool for clinic diagnosis”
 • Dominik Korol (Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Warszawski) za wygłoszenie prezentacji pt.: „Nanocząstki polipirolu jako chemosensor do oznaczania estriolu”
 • Piotr Krężel (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) za wygłoszenie prezentacji pt.: „Aktywność fungistatyczna 3-N-butylidenoftalidu wobec drożdży z gatunku Candida albicans”
 • Daria Pietrzyk (Uniwersytet Łódzki) za wygłoszenie prezentacji pt.: „Badanie właściwości detekcyjnych tiazynowej pochodnej PLP i Hcy”
 • Magdalena Pilzak (Uniwersytet Jagielloński) za wygłoszenie prezentacji pt.: „Kwas tereftalowy jako selektywny sensor rodników hydroksylowych w badaniach nad aktywnością fotokatalizatorów półprzewodnikowych – weryfikacja metody”
 • Grzegorz Stando (Politechnika Śląska) za wygłoszenie prezentacji pt.: „Synteza nanokompozytorów poprzez elektroosadzenie miedzi z odpadów przemysłowych na arkuszach z nanomateriałów węglowych”

Dodatkowo, Komitet Naukowy przyznał wyróżnienia za komunikaty ustne. Otrzymali je:

 • Yuliia Diodovets (Uniwersytet Jagielloński) za wygłoszenie prezentacji pt. ,,Badanie procesu degradacji nylonu 6 metodami kwantowo-chemicznymi”
 • Adam Kabański (Politechnika Wrocławska) za wygłoszenie prezentacji pt. ,,Synteza oraz perspektywy implementacji tryboluminescencyjnego związku kompleksowego [Cu(NSC)(Py)2(PPh3)]”
 • Andrzej J. Kałka (Uniwersytet Jagielloński) za wygłoszenie prezentacji pt. ,,Matrix Ewolucje, czyli o zaletach zastosowania analizy faktorowej w chemii”
 • Martyna Malinowska (Uniwersytet Łódzki) za wygłoszenie prezentacji pt. ,,Poskromić nieposkromione – słów kilka o stereokontorlowanej syntezie Zasad Betti’ego”

Nagrodę za poster z badań własnych otrzymała Magdalena Gwóźdź (Politechnika Śląska, ,,Sole kwasu fitowego – charakterystyka, właściwości i zastosowanie w syntezie materiałów węglowych”), a za poster popularnonakowy – Krzysztof Matuszek (Politechnika Łódzka ,,Miękka robotyka, czyli jak chemia może zastępować elektronikę”).

Patronat Honorowy nad Zjazdem objęło Polskie Towarzystwo Chemiczne.

Ponadto patronat objęli:

 • Dr hab. Beata Grobelna, prof. uczelni, Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego,
 • Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik, Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej,
 • Prof. dr hab. Wojciech Kamysz, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • Prof. dr hab. Joanna Karpińska, Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku,
 • Prof. dr hab. Maciej Kubicki, Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
 • Dr hab. inż. Ewa Kaczorek, prof. uczelni, Dziekan Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej,
 • Prof. dr hab. Andrzej Kudelski, Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek, Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej,
 • Dr hab. Joanna Kolmas, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • Dr hab. Sławomir Berski, prof. uczelni, Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • Prof. dr hab. Piotr Młynarz, Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej,
 • Prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy, Dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
 • Prof. dr hab. Sławomira Skrzypek, Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego
 • Prof. dr hab. inż. Małogorzata Iwona Szynkowska-Jóźwik, Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej,
 • Dr hab. Anna Kilanowicz-Sapota, prof. uczelni, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 • Prof. dr hab. Wojciech Macyk, Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Partnerami Zjazdu byli:

 • ABL&E JASCO Polska sp. z o.o.
 • Kronospan
 • Hydrolab
 • Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
 • SHIM-POL A.M. Borzymowski
 • Ziaja Polska

 • MIEJSCEOnline
 • DATA27-29.05.2020
 • Liczba uczestnikówPONAD 120

Wykładowcy poprzedniej edycji Zjazdu

Justyna Piechocka

Uniwersytet Łódzki

Izabela Nowak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Rafał Latajka

Politechnika Wrocławska

Szymon Kowalski

Gdański Uniwersytet Medyczny

Zbigniew Rogulski

Uniwersytet Warszawski

Partnerzy poprzedniej edycji Zjazdu

Slider

Partonat poprzedniej edycji Zjazdu

Slider